News365.am

Ձեր մեքենան կազատվի գույքահարկի վճարից, եթե…

Ձեր մեքենան կազատվի գույքահարկի վճարից, եթե…
08 Հունվար
16:02 2017
loading...

Օրենքով նախատեսված կարգով՝ յուրաքանչյուր հարկային տարի վարորդները , ըստ իրենց պատկանող մեքենայի տեսակի (ձիաուժի), պարտավոր են համայնքին հարկ վճարել:
«Սոցիալական իրավունք» շարքը իր ընթերցողներին այս անգամ ներկայացնում է ծարժական գույքի հարկաեսակի մասով վարորդների պարտավորությունները և գույքահարկի հաշվարկման կարգը:

Գույքահարկի վճարումը հատկապես կարևոր է ավտոմեքենաների տեխզննման կտրոն ստանալու համար: Վարորդները նախ պետք է տեղական ինքնակառավարման մարմին (թաղապետարան) գույքահարկը, որից հետո, հարկի զրոյացման կտրոնը ներկայացնելով բանկ՝ ստանան տեխզննման կտրոնը:

Նշենք, որ ավտոմոբիլային տրանսպորտի միջոցների համար գույքահարկի դրույքաչափերը հաշվարկվում են նստատեղերի քանակով, ինչպես նաև մեքենայի ձիաուժով այսպես՝

1.մինչև 10 նստատեղ ունեցող մարդատար ավտոմեքենաների համար գործում է հետևյալ սկզբունքը՝

1-ից 120 ձիաուժ՝ յուրաքանչյուր ձիաուժի դիմաց` 200 դրամ, օրինակ այսպես՝ 70 ձիաուժի դեպքում է հարկը կկազմի 14.000դրամ:
121-ից բարձր՝մինչև 250 ձիաուժ ունեցող մեքենայի դեպքում՝ յուրաքանչյուր ձիաուժի դիմաց հա
վարկվում է 300 դրամ: Օրինակ՝ 140 ձիաուժի դեպքում է հարկը կկազմի 42 հազար դրամ:
251 և ավելի ձիաուժ ունեցողի պարագայում՝ յուրաքանչյուր ձիաուժի դիմաց 500 դրամ:

Ուշադրություն.

150 ձիաուժը գերազանցող յուրաքանչյուր 1 ձիաուժի համար հարկվում է լրացուցիչ` 1000 դրամ:

Իսկ դա նշանակում է, որ 251 ձիաուժի դեպքում` մեքենայի հարկը կկազմի 226.500 դրամ.( 150 ձիաուժ x 500դր + 101 ձիաուժ x 1500դր) :

2. 10 և ավելի նստատեղ ունեցող մարդատար և բեռնատար ավտոմեքենաների համար էլ սահմանված է հետևյալ հարկման բազան՝

1-ից 200 ձիաուժ՝ յուրաքանչյուր ձիաուժի դիմաց՝ 100 դրամ

201 և ավելի ձիաուժ՝ յուրաքանչյուր ձիաուժի դիմաց` 200 դրամ

Ուշադրություն.

Մինչև երեք տարվա վաղեմություն ունեցող մեքենաների դեպքում գույքահարկը հաշվարկվում է 100%-ով, իսկ 3-րդ և հաջորդող յուրաքանչյուր տարվա համար հարկը պակասեցվում է գումարի 10%-ի չափով, իբև մաշվածություն, բայց ոչ ավելի, քան՝ հարկի գումարի 50%-ի չափով: Ընդ որում, վաղեմության ժամկետը որոշելու համար հիմք է հանդիսանում տրանսպորտի միջոցի թողարկման տարեթիվը՝ անկախ այն ձեռքբերելու և շահագործելու ժամկետներից:

Օրինակ՝ 2007թ. արտադրության 251 ձիաուժ շարժիչով մեքենայի հարկը կկազմի 113.500 դրամ, քանի որ տվյալ տրանսպորտային միջոցը 3 տարի և ավելի վաղեմության ժամկետ ունի, ապա վարորդը պարտավոր է վճարել հարկի միայն 50%-ը՝ նվազող սանդղակով հաշվարկելով թողարկման տարեթիվը՝ իբրև մաշվածություն:

Իսկ եթե նույն ձիաուժով մեքենան 2013թ արտադրության է, ապա մեքենայի հարկը կկազմի 199.850 դրամ: Այս դեպքում վարորդը պարտավոր է վճարել հարկի 90%-ը:

Ուշադրություն.

Գույքահարկ վճարելու պարտավորությունից ազատված են 20 տարվա վաղեմություն ունեցող բեռնատար բոլոր տրանսպորտային միջոցները :

Ու՞մ է արտոնված չվճարել մեքենայի գույքահարկ…

Հաշվետու տարվա ընթացքում գույքահարկ չեն վճարում հաշմանդամություն ունեցող այն անձիք, ովքեր արտոնյալ պայմաններով ավտոմեքենա են ստացել սոցիալական ապահովության մարմինների կողմից:

Այս պարտավորությունից ազատված են նաև ՀՀ զինված ուժերում և այլ զորքերում պարտադիր ժամկետային զինվորական ծառայության մեջ գտնվող անձիք: Ի դեպ, պարտադիր ժամկետային ծառայությունից հետո, եթե անձը շարունակում է ծառայությունը զինված ուժերում, ապա նույնպես ազատվում է ավտոմեքենայի գույքահարկից, եթե փոխադրամիջոցի հարկման բազան չի գերազանցում 150 ձիաուժը:

Կարևոր է նշել, որ սեփականության իրավունքով հարկ վճարողին մեկից ավելի փոխադրամիջոց պատկանելու դեպքում արտոնությունները կիրառվում են հարկ վճարողի կողմից ընտրված փոխադրամիջոցի մասով, իսկ արտոնությունների կիրառման համար հիմք է ընդունվում ոստիկանության լիազոր մարմնի կողմից տրված տեղեկանքը` անձին սեփականության իրավունքով պատկանող փոխադրամիջոցի թվաքանակի մասին և (կամ) փոխադրամիջոցի գրանցման վայրի հաշվառող մարմնի կողմից տրամադրված տեղեկանքը` այլ փոխադրամիջոցների մասով արտոնություններ կիրառված չլինելու մասին:

Գույքահարկի, ինչպես նաև ԱՊՊԱ պայմանագիր կնքելու պարտավորությունից ազատված են նաև խոտանված տրանսպորտային միջոցները: 2015-ին Կառավարության ընդունած 708-Ն որոշման համաձայն՝ փաստացի գոյություն չունեցող կամ մեկ այլ անձի տիրապետման տակ գտնվող և չօգտագործվող տրանսպորտային միջոցների սեփականատերերը ազատվում են և ՛ ԱՊՊԱ պայմանագիր կնքելու, և ՛ «Գույքահարկի մասին» օրենքով նախատեսված գույքահարկ վճարելու պարտավորությունից:

Հարկերը փոխանցվում են՝

Փոխադրամիջոցի սեփականատեր համարվող ֆիզիկական անձը գույքահարկը վճարում է իր հաշվառման (գրանցման) վայրի համայնքի բյուջե՝ համալրելով իր համայնքային ծախսերի բյուջեն: Նշված հաշվառման (գրանցման) բացակայության դեպքում գույքահարկի գումարը վճարում է հիմնական բնակության վայրի համայնքի բյուջե:

Ուշադրություն.

Բոլոր վարորդները իրենց պատկանող ավտոմեքենաների գույքահարկը պարտավոր են վճարել մինչև պայմանագրի ժամկետի ավարտը, հակառակ դեպքում օրենքով սահմանված կարգով նախատեսվում է տույժեր ու տուգանքներ, իսկ վթարների դեպքում ապահովագրական կազմակերպություններն էլ կարող են մերժել գույքի վնասի փոխհատուցումը, եթե տեխզնման կտրոնի վրա բացակայի տեղզննում անցնելու վերաբերյալ կնիքը:

loading...

Նմանատիպ հոդվածներ

Loading...
loading...
Հասարակություն
loading...